Συνέχιση λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνέχιση λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Συνεχίζεται και με το νέο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση προς τους δικαιούχους των δομών, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας τους μέχρι και το τέλος του 2025
Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και συγκεκριμένα μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+.
Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:
· Δήμος Ρόδου
· Δήμος Κω
· ΚΕΘΙ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 2.500.000,00 ευρώ.

Related Articles