Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας : Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επέκταση ΕΕΛ Καμαρίου

Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας : Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επέκταση ΕΕΛ Καμαρίου
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγής χρηματοδότησης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 6.804.000,00€.
Το έργο εντάσσεται στην απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ6407/41 19012023 ,με τίτλο «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 .
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

Related Articles