ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΟΛΑ