Το Κοινοβούλιο ζητά δραστικά μέτρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων

Το Κοινοβούλιο ζητά δραστικά μέτρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων

Η ενίσχυση της ανακύκλωσης στον τομέα της αλιείας και η ουσιαστική μείωση της χρήσης πλαστικών είναι καίριας σημασίας για τον καθαρισμό των θαλασσών μας, λένε οι ευρωβουλευτές.

Αύξηση της συλλογής, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες
Το διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) στα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί
Απαιτείται σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον καθαρισμό των ρυπασμένων ποταμών και των εκβολών τους

Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 646 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 39 αποχές, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα θαλάσσια απορρίμματα, και ιδίως τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, «συνιστούν σοβαρή απειλή για πολλά θαλάσσια είδη», καθώς και για τους αλιείς και τους καταναλωτές. Τονίζουν ότι ο μέσος καταναλωτής μεσογειακών οστρακοειδών καταπίνει περίπου 11.000 θραύσματα πλαστικού κάθε χρόνο. Ο τομέας της αλιείας εκτιμάται ότι θα χάσει μεταξύ 1% και 5% των εσόδων του λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα απόβλητα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στον εν λόγω τομέα, καταργώντας σταδιακά το διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και βελτιώνοντας τα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης των θαλάσσιων αποβλήτων. Η έρευνα σχετικά με τα βιώσιμα υλικά και τα νέα σχέδια για τα αλιευτικά εργαλεία είναι επίσης καίριας σημασίας, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης

Μόνο το 1,5% των αλιευτικών εργαλείων ανακυκλώνεται επί του παρόντος στην ΕΕ και ορισμένα εργαλεία που εγκαταλείπονται, χάνονται ή απορρίπτονται στη θάλασσα «παραμένουν ενεργά για μήνες ή ακόμη και χρόνια». Αυτά τα λεγόμενα απλάδια δίχτυα «επηρεάζουν αδιακρίτως όλη την θαλάσσια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαποθεμάτων», προειδοποιεί η έκθεση. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη σημαντική μείωση της χρήσης πλαστικών υλών και την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ποταμών, των υδάτινων ρευμάτων και των ακτών, τονίζοντας ότι το 80% των θαλάσσιων αποβλήτων προέρχεται από την ξηρά. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης περισσότερη έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων και των μικροπλαστικών και των νανοπλαστικών στους αλιευτικούς πόρους.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Catherine Chabaud (Renew, Γαλλία), είπε: «Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν διατομεακό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Η ελάττωση των θαλάσσιων απορριμμάτων δεν μπορεί να αφορά μόνο τις δραστηριότητες στη θάλασσα. Αντιθέτως, η λύση θα πρέπει να εστιάσει στην πηγή του προβλήματος και να λαμβάνει υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Κάθε σκουπίδι που καταλήγει στη θάλασσα είναι ένα προϊόν που έχει πέσει ξεφύγει από το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τα ευσυνείδητα επιχειρηματικά μοντέλα και να ενσωματώνουμε νέους τομείς, όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, σε αυτές τις παγκόσμιες προσπάθειες. Δεν υπάρχει βιώσιμη αλιεία χωρίς υγιείς θάλασσες.»

Σχετικές πληροφορίες

Μόνο το 1% των πλαστικών στους ωκεανούς επιπλέει στην επιφάνεια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταλήγει σε βαθέα ύδατα. Κάθε μέρα, 730 τόνοι αποβλήτων απορρίπτονται απευθείας στη Μεσόγειο και κάθε χρόνο 11.200 τόνοι πλαστικών που απορρίπτονται στο περιβάλλον καταλήγουν στη Μεσόγειο, τονίζει η έκθεση, με βάση πληροφορίες από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (25.03.2021)
Βίντεο: Δήλωση της εισηγήτριας Catherine Chabaud (Renew, Γαλλία) και αποσπάσματα από τη συζήτηση
Φάκελος διαδικασίας
Το ΕΚ οριστικοποιεί την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης από το 2021
Επιτροπή Αλιείας

Πηγή : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο στην Ελλάδα

Related Articles