Θηραϊκή Πολιτεία : Δελτίο Τύπου για την έκτακτη Συνεδρίαση δια Περιφοράς του Δημ. Συμβουλίου Θήρας

Θηραϊκή Πολιτεία : Δελτίο Τύπου για την έκτακτη Συνεδρίαση δια Περιφοράς του Δημ. Συμβουλίου Θήρας

Με Δελτίο Τύπου με τίτλο, Συνεχίζεται η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου, αντέδρασε η Θηραϊκή Πολιτεία για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την 14η Ιουλίου 2021 με μοναδικό θέμα το κυκλοφοριακό της Περίσσας,

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου:

“Συνεχίζεται η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής  και του Προέδρου.

Καλείται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας δια περιφοράς σήμερα 14 Ιουλίου και ώρα 10:00 με την δικαιολογία της εκπνοής προθεσμιών, για θέματα τα οποία υπήρξε χρόνος να μπουν σε κανονική τακτική συνεδρίαση, όπως το θέμα της ψήφισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Περίσσας, το οποίο έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί.

Έναν ολόκληρο μήνα δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρόλο που υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των Δημοτών, όπως για παράδειγμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Καμαρίου.

Με τις ενέργειες και με τη στάση σας καταργείτε το Δημοτικό Συμβούλιο και επι της ουσίας τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, τον έλεγχο και την κριτική.

Η αδράνεια και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής στη διεκπεραίωση θεμάτων είναι ήδη φανερή σε όλους, καθώς και η απώλεια του ελέγχου και του συντονισμού των υπηρεσιών που οδηγεί στη διάλυση της λειτουργίας του Δήμου.

Η παράταξη μας θα απείχε της συνεδρίασης ως διαμαρτυρία, επειδή όμως ο νόμος προβλέπει τη συμμετοχή των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όταν η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς, θα παραστούμε απέχοντας όμως από την ψήφιση του 1ου θέματος και ψηφίζοντας θετικά για τα θέματα που αφορούν τα σχολεία μας.”

Related Articles