Τα ιστορικά μνημεία της Θήρας και ιδιαίτερα της Καλντέρας στο συνέδριο της Mo.Na : Monuments in Nature

Τα ιστορικά μνημεία της Θήρας και ιδιαίτερα της Καλντέρας στο συνέδριο της Mo.Na : Monuments in Nature

Τα μνημεία της Καλντέρας της Θήρας στο διεθνές Συνέδριο “MoNa”

Τα ιστορικά μνημεία της Θήρας και ιδιαίτερα της Καλντέρας παρουσιάζονται μαζί με άλλα αντίστοιχα μνημεία της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) στο διεθνές Συνέδριο, με τίτλο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 7 – 9 Ιουλίου 2021, στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (Αγ. Ασωμάτων 33, Θησείο) και θα είναι υβριδικό, με δια ζώσης παρουσία για τους ομιλητές και ανοικτή δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση για το κοινό, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” που χρηματοδοτείται από το INTERREG V – Balkan -Mediterranean 2014-2020.

Σκοπός του έργου είναι να καταγράψει, να αναλύσει, να αξιολογήσει και να συνεισφέρει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς στη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Ο βασικός του στόχος είναι να προωθήσει την ολιστική διαχείριση, αλλά και τις κοινές στρατηγικές σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Natura 2000, Ramsar areas), στις οποίες υπάρχουν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ύψιστης πολιτισμικής σημασίας (UNESCO), ενώ παράλληλα τίθενται και ζητήματα που αφορούν στην επισκεψιμότητα των περιοχών αυτών, καθώς και στις επιπτώσεις του τουρισμού.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, κατόπιν εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://globalevents.eventsair.com/mona/registration-en

 

Related Articles