Συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μια νέα συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, αλλά και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας, συμφωνήθηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σαντορίνης, κ. Μανόλης Ορφανός, συναντήθηκε με τον καθηγητή Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Δρ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εναλλακτικών πηγών ενέργειας «Διαχείριση Υδάτων» – «Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης», για την κατασκευή νέου εργοστασίου αφαλάτωσης που στόχο έχει την ακόμη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του νησιού.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στηρίζει και βασίζεται στην Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας αφαλατωμένο νερό για τους κατοίκους της Σαντορίνης, αξιοποιώντας τη μοναδική εναλλακτική πηγή ενέργειας που διαθέτει το νησί, την γεωθερμία.

Related Articles