Συνεδρίαση του Δήμου Θήρας την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Συνεδρίαση του Δήμου Θήρας την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, καθώς και το Α.Π. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( Στο Υπ΄άριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου
2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (Α’55), σας καλεί σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (2) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ «ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

5. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 279/2021).

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2/2021)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Related Articles