Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του νοσηλευτικού δυναμικού των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, προτίθεται να προβεί στη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων (ΠΕ/ΤΕ και ΔΕ νοσηλευτικής) για τη στελέχωση μονάδων στην Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ