Πρόσκληση αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Θήρας, το Επαρχείο και το Δήμο Θήρας προς τους Θηραίους πολίτες.

Πρόσκληση αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Θήρας, το Επαρχείο και το Δήμο Θήρας προς τους Θηραίους πολίτες.

Μέ πολύ πόνο, ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, παρακολουθοῦμε στούς τηλεοπτικούς μας δέκτες ὅλα τά δραματικά γεγονότα πού προκλήθηκαν ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαγιές σέ διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας. Πόσοι συνάνθρωποί μας ἔχασαν τά σπίτια τους, τούς κόπους μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς. Πόσες ἐκτάσεις κάηκαν, πόσα ζῶα βρῆκαν βίαιο θάνατο.

Συμμεριζόμαστε τήν ὀδύνη, τή θλίψη, τόν βαθύτατο πόνο τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θήρας, τό Ἐπαρχεῖο Θήρας καί ὁ Δῆμος Θήρας καλοῦμε ὅλους τούς Θηραίους νά συνδράμουν στήν κοινή μας προσπάθεια γιά συγκέντρωση εἰδῶν ἐνδύσεως καί διατροφῆς ὡς καί φαρμάκων προκειμένου αὐτά νά σταλοῦν στούς πυροπλήκτους.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόσκλησή μας καί ὅτι οἱ φορεῖς πού ὡς τώρα ἔχουν ἤδη δραστηριοποιηθεῖ στόν τομέα αὐτό -καί στούς ὁποίους ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιά τόν ἐθελοντισμό τους- θά συνεργαστοῦν στήν παροῦσα προσπάθεια.

Related Articles