Προκηρύχθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Σαντορίνης

Προκηρύχθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Σαντορίνης

Μια από τις κύριες προτεραιότητες – η πλέον σημαντική – του Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Σαντορίνης πήρε το δρόμο της υλοποίησης.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Σαντορίνης, προκηρύχθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με προϋπολογισμό 495.000€. η προθεσμία που έχει ο ανάδοχος για την εκπόνηση του σχεδίου θα είναι 6 μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Το σημαντικό αυτό θεσμικό “εργαλείο” που η κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας, προώθησε κατά προτεραιότητα θα αποτελέσει τον “καμβά” πάνω στον οποίο θα σχεδιαστούν και θα χωροθετηθούν όλα τα μεγάλα έργα της Σαντορίνης (λιμάνι, χώρος διαχείρισης απορριμμάτων, νέα γραμμή τελεφερίκ, μαρίνα κ.λ.π.).

Στα πλαίσια αυτού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα αναοριοθετηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι, θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων και προστασίας, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα, το κύριο οδικό δίκτυο κ.λ.π.

Ο Δήμος θα συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία εκπόνησης και ολοκλήρωσης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών – Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο θα αποτελέσει τον τεχνικό επιστημονικό σύμβουλο του Δήμου για την ουσιαστική παρακολούθηση του ΕΠΣ κατά την εκπόνηση του.

Παράλληλα και εν όψη της εκπόνησης του ΕΠΣ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ν. Ταγαράς υπέγραψε την παράταση, για έναν ακόμη χρόνο, της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών για κτίρια που προορίζονται για τουριστική χρήση στην εκτός σχεδίου περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος έχει ζητήσει εξαρχής την επιβολή αυτού του μέτρου.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Δημοτική Αρχή μεθοδικά, συντεταγμένα και θεσμικά προωθεί την σύγχρονη χωροταξική οργάνωση του νησιού, προστατεύει το περιβάλλον, διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων υποδομής με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της Σαντορίνης με όρους ποιότητας και ευημερίας.

Related Articles