Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες για την αποτροπή πυρκαγιών

Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες για την αποτροπή πυρκαγιών

Ο Δήμος Θήρας με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2021, στο πλαίσιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών ενημερώνει σχετικά τους πολίτες και τους καλεί για την πιστή τήρηση των αναγραφομένων:

– Σύμφωνα με την 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου η νέα Αντιπυρική Περίοδος θα διαρκέσει από 1η Μαΐου 2021 ως και 31 Οκτωβρίου 2021.

–  Παρακαλούμε τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του Δήμου Θήρας λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήρας ( Τηλέφωνα : 2286033199 και 2286033087 ) για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. 

– Ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου τα δάση και οι δασικές εκτάσεις (§1-5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979), οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, ανώμαλα εδάφη και λόφους ( §3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979) και στις αγροτικές εκτάσεις (άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954).

– Απαγορεύεται η χρήση πυρός (ανεξάρτητα από την κατηγορία κινδύνου του ημερησίου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2021 έως 31-10-2021).

– Δεν χορηγείται καμία άδεια καύσης για τις παραπάνω περιόδου από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της άδειας καύσης καλαμιάς- σιτοκαλαμιάς (ατομικής ή ομαδικής).

– Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο εντός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω καθώς και της 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 155/Β/1996), από 1-6-2021 έως 30-09-2021 τις ημέρες που η κατηγορία κινδύνου του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 2,3,4 ή 5. Για τις χρονικές περιόδους και τις αντίστοιχες κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς όπου επιτρέπονται οι θερμικές εργασίες πρέπει να τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την 7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη.

– Σύμφωνα με τη 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-12) Πυροσβεστική Διάταξη γνωστοποιείται η υποχρέωση καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης των εύφλεκτων υλικών ξερά χόρτα, απορρίμματα κτλπ από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των αγροκτημάτων, οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης μας και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια της. Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρωνσπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδαφ. Β’ του Ν 3852/2010 ( Α’87) , είναι υποχρέωση να γίνει αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο και βεβαίωση εις βάρος τους ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό.

– Με τη επιφύλαξη των ισχυουσών Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, συστήνεται η καθολική αποφυγή σαρωτικών καύσεων κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών και ενοικιαστών ελαιοκτημάτων κτλ είναι η εκτέλεση σειράς εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης, περισυλλογής και απομάκρυνσης και κατάλληλης διαχείρισης των καυστών υλικών. Επιβάλλεται επίσης η κλάδευση των ελαιόδεντρων κτλ και γενικά των δέντρων των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμους (δημοτικούς, αγροτικούς ) και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης ( πυροσβεστικών , ΟΤΑ κλπ ) .

– Εφιστάται η προσοχή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε όσους εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο, αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους κ.α., να μην εκτελούν εργασίες με τη χρήση γυμνής φλόγας ή την εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, εργασίες με παραγωγή θερμότητας ή σπινθήρων, κάπνισμα μελισσών κ.α. ) . 

– Οι παραβάτες των παραπάνω διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του ποινικού Κώδικα του ν. 4619/2019 (Α’95)

2. Του άρθρου 12 της υπ ’ αρίθμ. 9/2000 (Β ‘ 1459) Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ ’ αριθμ. 9 Α/2005 ( Β’ 1554) όμοια και ισχύει.

3. Της υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης ( Β ’ 2233) καθώς και κατ’ εφαρμογή έτερων διατάξεων όπως εκείνων που αφορούν το καθεστώς κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κ.α.

– Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982- Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

Παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Θήρας για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων .

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Δήμου Θήρας 

Related Articles