Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Εμπορείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Εμπορείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Εμπορείου λόγω απαραίτητων εργασιών, στο πλαίσιο επέκτασης του δικτύου Ύδρευσης».

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας συνεχίζοντας την ενημέρωση των δημοτών για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του έργου στην περιφερειακή οδό Εμπορείου – προς Αγίου Γεωργίου (Ποταμός) τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.

Λόγω θερινής περιόδου και για την προστασία των πολιτών – επισκεπτών του οικισμού του Εμπορείου, καθώς και για την μη πρόκληση δυσχέρειας στις μετακινήσεις και στην λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, είχε ανασταλεί η εκτέλεση των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 3 διαδοχικές φάσεις:
• 1η Φάση – Εργασίες κατασκευής δικτύου από ΕΕΛ Εμπορείου μέχρι Ηλεκτρολογείο Σιγάλας
• 2 η Φάση – Εργασίες κατασκευής δικτύου από Ηλεκτρολογείο Σιγάλας μέχρι δεξαμενή οικισμού Εμπορείου
• 3η Φάση – Εργασίες κατασκευής δικτύου από ΕΕΛ Εμπορείου μέχρι Παραλία Περίσσας

Κατά την εκτέλεση της εκάστοτε φάσης εργασιών, θα γίνετε αρχικά περιορισμός και έπειτα αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες εκσκαφών,εγκατάστασης σωληνώσεων δικτύου και αποκατάσταση οδοστρωμάτων.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία οχημάτων θα γίνετε από παράπλευρες οδούς.
Βάσει χρονοδιαγράμματος οι παραπάνω εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών, εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ευελπιστούμε στην υπομονή και κατανόηση των δημοτών για την διευκόλυνση των εργασιών, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν άρτια και να δοθούν οι δρόμοι στην κυκλοφορία, σε συντομότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο.
Ο στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας είναι η όσο το δυνατόν λιγότερη ενόχληση και ταλαιπωρία των πολιτών του οικισμού. Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευση από τις περιοχές εκτέλεσης των έργων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

Επισυνάπτετε το σχέδιο της κυκλοφοριακής ρύθμισης

Σχεδιο Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στην περιοχή Εμπορείου (εργολάβος)

Related Articles