Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μεσαριάς, στα πλαίσια νέας σύνδεσης στο δίκτυο Ύδρευσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μεσαριάς, στα πλαίσια νέας σύνδεσης στο δίκτυο Ύδρευσης.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μεσαριά και συγκεκριμένα, στο ύψος του λογιστικού Γραφείου «Κελλίδης», λόγω απαραίτητων εργασιώνστα πλαίσια νέας σύνδεσης στο δίκτυο Ύδρευσης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται ανά ρεύμα και ανά διαστήματα και θα ρυθμίζεται από το προσωπικό της Επιχείρησης.
Παρακαλούνται, ωστόσο, οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να τηρούν την προειδοποιητική σήμανση.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου από τις 8:00π.μ ως και τις 14:00μ.μ. και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

Related Articles