Κινητή Μονάδα ΝΑ Κυκλάδων Κλίμακα

Κινητή Μονάδα ΝΑ Κυκλάδων Κλίμακα

Οι έφηβοι συχνά επιλέγουν να κάνουν πράγματα που μπορεί να είναι παράλογα και μερικές φορές ακόμη και ριψοκίνδυνα. Αλλά πλέον γνωρίζουμε το γιατί: οι περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν την λήψη των αποφάσεων δεν αναπτύσσονται πλήρως παρά μόνο στις αρχές της ενήλικης ζωής. Ο διαρκώς αναπτυσσόμενος εγκέφαλος των εφήβων τους αφήνει εκτεθειμένους σε κινδύνους, καθώς δεν μπορούν να σκεφθούν τις συνέπειες των επιλογών τους. Πώς μπορούν επομένως οι γονείς να βοηθήσουν τους έφηβους να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων;

Related Articles