Καμπάνια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον εμβολιασμό