Γ. Χατζημάρκος: «Ο αγώνας που ξεκινήσαμε το 2018 για τους Δασικούς Χάρτες, φέρνει αποτελέσματα»

Γ. Χατζημάρκος: «Ο αγώνας που ξεκινήσαμε το 2018 για τους Δασικούς Χάρτες, φέρνει αποτελέσματα»

Μετά την θετική εξέλιξη στο ιδιοκτησιακό ζήτημα των περιουσίων των νησιών των Κυκλάδων, το Περιφερειακό Συμβούλιο επανέλαβε την πάγια θέση του και ανανέωσε το αίτημα του να υπαχθούν και τα Δωδεκάνησα στις διατάξεις του Άρθρου 62 του Ν.998/1979, προκειμένου να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση επί του κοινού ζητήματος

Θετική εξέλιξη στον αγώνα που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρώτη ξεκίνησε το 2018, σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς πολιτικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, για την άρση των σοβαρών επιπτώσεων από την ανάρτηση των δασικών χαρτών των νησιών, στην βάση των καταστροφικών προβλέψεων του Π.Δ. 32/2016, συνιστά η κατάθεση της τροπολογίας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», η οποία αφορά την αναγνώριση της κυριότητας στις περιοχές του Άρθρου 62 του Ν. 998/1979, όσον αφορά τα νησιά των Κυκλάδων.

Το θέμα έφερε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προ ημερησίας διατάξεως στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο δικηγόρος Μιχάλης Παπαγεωργίου, που έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα και κατόπιν πρότασης του Περιφερειάρχη, συμμετέχει στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ενημερώνοντας το σώμα για την εξέλιξη αυτή, τόνισε πως αποτελεί μια διορθωτική πράξη εκ μέρους της πολιτείας, ειδικότερα στο τεκμήριο της κυριότητας στις περιοχές που εμπίπτουν στο Άρθρο 62 του Ν. 998/1979, επί του παρόντος μόνο για τις Κυκλάδες και ζήτησε από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να συνταχθούν στον αγώνα ώστε στο εν λόγω άρθρο να υπαχθούν και τα Δωδεκάνησα.

«Αναμφισβήτητα, η εν λόγω τροπολογία αποτελεί μια θετική εξέλιξη στον αγώνα που ξεκινήσαμε το 2018, πρώτοι εμείς στο Νότιο Αιγαίο, μαζί με τους φορείς του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, με την ΠΕΔ. Νοτίου Αιγαίου και με όλους τους επιστημονικούς, επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς των νησιών του Ν. Αιγαίου. Με την τροπολογία, πραγματοποιείται το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των δίκαιων αξιώσεων των νησιωτών μας και αποτελεί εν μέρει δικαίωση του αγώνα μας, καθώς αφορά μόνο τις Κυκλάδες. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας για προστασία της περιουσίας των νησιωτών μας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα Δωδεκάνησα στις περιοχές του Άρθρου 62 του Ν.998/1979. Πάγιο αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παραμένει να ενταχθούν και τα νησιά της Δωδεκανήσου στις διατάξεις του Άρθρου 62 του προαναφερόμενου νόμου, με σκοπό να καταργηθεί το τεκμήριο ιδιοκτησίας του δημοσίου», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Στο αίτημα του Περιφερειάρχη συναίνεσαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη «Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου», η οποία απείχε της ψηφοφορίας. Θετικά ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

A) Οι εκτάσεις, ανεξαρτήτου μορφής (δασικές, χορτολιβαδικές κτλ) με την προσκόμιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μέχρι την 01.07.2001, οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο Άρθρο 62 του Ν. 998/1979, εξασφαλίζουν στους ιδιοκτήτες κυριότητα επί των εκτάσεων, χωρίς να απαιτούνται δικαστικοί αγώνες για αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους.

B) Δύναται να γίνει μεταβίβαση του μη δασικού κομματιού μιας έκτασης, χωρίς να θεωρείται κατάτμηση.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η τροπολογία κινείται απολύτως προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού το δημόσιο δεν θα έχει πια τη δυνατότητα να σύρει χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ένα πολύ σκληρό δικαστικό αγώνα, για να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους.

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειάρχης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, στον οποίο επανέλαβε το αίτημα να υπαχθεί και η Δωδεκάνησος στις διατάξεις του Άρθρου 62 του Ν.998/1979 και μετέφερε στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου το θετικό κλίμα στο οποίο διεξήχθη η συζήτησή του με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος.

Το Γραφείο Τύπου

Related Articles