Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας για την 14η Ιουλίου 2021

Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας για την 14η Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας,  σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΈΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 14η  του μηνός Ιουλίου 2021.

Ορίζεται ώρα έναρξης Συνεδρίασης η 10:00 πμ. και ώρα λήξης η 12:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης:

α) έγκριση ή μη για το κατεπείγον των θεμάτων και

β) σύμφωνη ή μη γνώμη επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο  dsthiras@thira.gov.gr , είτε στο fax : 22860-34279.

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.       ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ΄ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Related Articles