“Δώρο Πάσχα” Συνδικάτο Τουρισμού Θήρας – Ενημέρωση

“Δώρο Πάσχα” Συνδικάτο Τουρισμού Θήρας – Ενημέρωση

Η Διοίκηση του Συνδικάτου μας έχοντας σαν στόχο να βρίσκεται όσο πιο κοντά σε κάθε μικρό η μεγάλο πρόβλημα και εν όψει των εορτών που έρχονται με την ανακοίνωση της αυτή υπενθυμίζει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται  και πόσο Δώρο δικαιούμαστε.

Συνάδελφοι ,  εντός της Μεγαλής εβδομάδας  και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου  θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα  στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ εάν ο εργοδότης επιθυμεί μπορεί και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία .

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών , ημερομίσθιο ή μισθός .  

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου  κάθε χρόνου . Εάν   ένας μισθωτός εργάζεται ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα , δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό.  Σε άλλη περίπτωση όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογία Δώρου Πάσχα το οποίο υπολογίζεται σε πόσο ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού  για κάθε 8 ημέρες  διαρκείας της εργασιακής σχέσης . Εάν αμείβεται με ημερομίσθιο δικαιούται 15 ημερομίσθια.

Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι  ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο   χρονικό διάστημα αναστολής σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από το κρατικό προϋπολογισμό.  Το επίδομα του έτους 2021   ανέρχεται στο ποσό 267 ευρώ υπολογίζεται επί του ποσού (534 ) της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας  στους εργαζόμενους .  Επίσης , κάθε  μήνας  αναστολής της σύμβασης εργασίας μεταφράζεται  σε Δώρο Πάσχα της τάξης των 67 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή κάποιο διάστημα εντός του πρώτου τετραμήνου και εργάστηκαν κάποιο άλλο διάστημα, για το μεν χρονικό διάστημα της αναστολής θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα απευθείας στους λογαριασμούς τους, ενώ για το διάστημα που εργάζονταν, θα καταβληθεί κανονικά το ποσό από τον εργοδότη τους με βάση τον ονομαστικό μισθό τους .

Δώρο Πάσχα ανάλογο με τον χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους κατά τον χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Τέλος , το  Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 

Related Articles