Δημόσια συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου Θήρας την 11η Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου Θήρας την 11η Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη τακτικής δημόσιας συνεδρίασης για την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΑ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΕΑΥΓΓΕΛΟΥ ΣΙΓΑΛΑ.EIΣΗΓΗΤΕΣ :  1. κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

2.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» ΤΗΣ «ΣΑΝΤΟ- ΟΙΛ Ε.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
3.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» ΤΗΣ «THE GREEK PHILOSOPHY Ι.Κ.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
4.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ (ΚΑΒΑ) ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ » ΤΗΣ «SANTO STREET CANAVA CONCEPT Ι.Κ.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
5.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #100.00# € ΤΗΣ κ. ΒΟΥΡΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

Related Articles