Δήμος Θήρας: Το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε χώρους στάθμευσης. 

Δήμος Θήρας: Το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε χώρους στάθμευσης. 

Το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε χώρους στάθμευσης. 

Στους Δημόσιους χώρους στάθμευσης και τις παράπλευρες οδούς που εξυπηρετούν την ακτογραμμή της Περίσσας, ανέλαβαν δράση τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θήρας το προηγούμενο διήμερο.

Αρχή έγινε, με το χώρο στάθμευσης στον Άγιο Γεώργιο, πίσω από το εργοστάσιο τομάτας το οποίο καθαρίστηκε και παραδόθηκε σε χρήση.

Παράλληλα τα συνεργεία καθάρισαν επιμελώς και τους παράπλευρους δρόμους, για την ασφαλή και ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων στην περιοχή, ελευθερώνοντας σε όλη την έκταση του το πάρκινγκ και τους δρόμους πρόσβασης σε αυτό.

Στην περιοχή του Καμαρίου έχουν ολοκληρωθεί από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Σπύρου Δρόσου, μεγάλης κλίμακας καθαρισμοί και οι απαραίτητες αποψιλώσεις στην περιοχή του Κάμπινγκ και των Στάβλων κι έχουν παραδοθεί σε χρήση.

 

Related Articles