Δήμος Θήρας : Η Σαντορίνη πορεύεται με σχέδιο και όραμα για το μέλλον

Δήμος Θήρας : Η Σαντορίνη πορεύεται με σχέδιο και όραμα για το μέλλον

Η Σαντορίνη πορεύεται με σχέδιο και όραμα για το μέλλον 

Ο Δήμος Θήρας ανέθεσε, χρηματοδότησε, παρέλαβε και έχει στη διάθεσή του τη μελέτη με τίτλο «Καταγραφή κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για τον Υπολογισμό της Φέρουσας Ικανότητας του Δ. Θήρας» που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της πραγματικής κατάστασης των πληθυσμιακών, οικονομικών, κοινωνικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών δεδομένων του Δήμου Θήρας στο σύνολό του και κατά επιμέρους χωρική του ενότητα.

Το εξαιρετικό και επιστημονικά άρτιο αυτό πόνημα είχε ως ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Βουλέλλη, Πολεοδόμο – Μηχανικό, με Ομάδα έργου που απαρτίστηκε κατ’ αλφαβητική σειρά από τα εξής μέλη:

 • Ευάγγελος Ασπρογέρακας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 • Βούλα Διδώνη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός  
 • Χριστίνα Καρακίζη, Τοπογράφος – Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, υπ. δρ. ΕΜΠ 
 • Μανώλης Κορονιός, Γεωγράφος MSc 
 • Αμαλία Κουδούνη, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, τ. δ/ντρια ΔΠΣ ΥΠΕΝ, υπ. δρ. ΕΜΠ  
 • Ρίβα Λάββα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ 
 • Μιλτιάδης Λάζογλου, Δρ. Πολεοδόμος Χωροτάκτης, μεταδιδ. ερευνητής ΕΜΠ, στέλεχος ΕΛΛΕΤ 
 • Μαρία Τζιράκη, Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc 

  Την επιστημονική υποστήριξη του όλου έργου είχαν οι:  

 • Γιάννης Παλαιοκρασσάς, πρ. Επίτροπος Περιβάλλοντος ΕΕ, μέλος ΔΣ ΕΛΛΕΤ, και 
 • Κωνσταντίνος Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ και μέλος ΔΣ ΕΛΛΕΤ.

Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο στα χέρια του Δήμου Θήρας κατά τον καθορισμό των αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων και τη χάραξη πολιτικών για τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος ζητημάτων χωρικού ενδιαφέροντος.
Ο Δήμος Θήρας, αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτής της μελέτης, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, και της εταιρείας «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τις «πολιτιστικές διαδρομές της Σαντορίνης», και εξακολουθώντας να έχει την επιστημονική υποστήριξη αρκετών μελών της παραπάνω ομάδας έργου, κατέστρωσε και υλοποιεί ήδη ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
Το Στρατηγικό Σχέδιο υλοποιείται ως πιλοτικό σε συμφωνία με την Κυβέρνηση, υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χ. Θεοχάρη και τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού στην προεδρία της Κυβερνήσεως κ. Θ. Κοντογεώργη.
Το σχέδιο αυτό, διαρθρωμένο σε άξονες προτεραιότητας, περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής, έργα προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, έργα και δράσεις ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης καθώς και αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις.
Συνοπτικά, προβλέπονται:

 • Χωροθέτηση και κατασκευή νέου λιμένος (έχει ορισθεί ο ανάδοχος της μελέτης) 
 • Δημιουργία σύγχρονης μαρίνας στη θέση Μονόλιθος (προχωρεί η διαδικασία ανάθεσης με σύμβαση παραχώρησης) 
 • Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, ενδιάμεση φάση και οριστικό έργο διαχείρισης των απορριμμάτων . Ανακύκλωση – Πράσινα σημεία – Plastic Free, κλπ 
 • Έργα διασφάλισης επάρκειας και ποιότητας νερού 
 • Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
 • Δεύτερη γραμμή τελεφερίκ  
 • Ψηφιακή οργάνωση του Δήμου με την εγκατάσταση Κέντρου Επιχειρήσεων για τη παρακολούθηση και διαχείριση των τουριστικών ροών και του κυκλοφοριακού φόρτου με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου της υπερ-συγκέντρωσης επισκεπτών σε ορισμένα σημεία του νησιού  
 • Εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο και εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στο νησί 
 • Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων  
 • Δράσεις προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού (Οινοτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, κλπ)

Για όλα τα παραπάνω έργα ο Δήμος Θήρας έχει εξασφαλίσει την ένταξη και χρηματοδότησή τους από τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα (Αντώνης Τρίτσης, Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ).
Σε θεσμικό επίπεδο ο Δήμος Θήρας έχει ήδη αναλάβει και προωθήσει τις παρακάτω πρωτοβουλίες :

 • Εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  
 • Δημιουργία DMO 
 • Ίδρυση Τουριστικού παρατηρητηρίου 
 • Απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης για τουριστικές εγκαταστάσεις 
 • Ολοκλήρωση Πολεοδομικών Σχεδίων 
 • Ίδρυση Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης για καλύτερη αστυνόμευση 
 • Προετοιμασία υποψηφιότητας για ένταξη του Αμπελώνα της Σαντορίνης στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO 
 • Πρόγραμμα διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο Δήμος Θήρας έχει μπει στη νέα εποχή επιλέγοντας σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις, και απορρίπτοντας ανεδαφικές και επιστημονικά ξεπερασμένες επιλογές. Έχει εγκαταλείψει την φοβική στάση απέναντι στα προβλήματα και έχει υιοθετήσει την κατεύθυνση ολιστικής τους επίλυσης.
Η Δημοτική Αρχή είναι δεκτική σε προτάσεις, αρκεί να μην διαπνέονται από ιδεολογική και επιστημονική μονομέρεια, να μην υπονομεύουν τις επιλογές της και να μην ανατρέπουν το δρομολογημένο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Σαντορίνης.
Η Σαντορίνη πορεύεται προς το μέλλον με όραμα την βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχο την ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.

●  Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην πλήρη μορφή της μέσω στης ιστοσελίδας του Δήμου Θήρας www.thira.gr 

Related Articles