ΔΕΥΑΘ: Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

ΔΕΥΑΘ: Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θήρας (ΔΕΥΑΘ) πρόκειται να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας με οκτώ άτομα, ειδικοτήτων ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Μηχανικών, ΔΕ Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου, ΔΕ Βοηθού Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 26/4/21, στη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Φηρά, 84700, Θήρα, υπόψη κ. Ρούσσου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 25394).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

 

Related Articles