Δελτίο Τύπου για την προκήρυξη διαγωνισμού του οδικού δικτύου σε Θήρα, Θηρασιά, Ίο, Φολέγανδρο και Ανάφη

Δελτίο Τύπου για την προκήρυξη διαγωνισμού του οδικού δικτύου σε Θήρα, Θηρασιά, Ίο, Φολέγανδρο και Ανάφη

“Με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καινοτομεί για μια ακόμη φορά και  αλλάζει τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την οδική ασφάλεια, μια νέα γενιά έργων, όπου μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑΙ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ‘’Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Θήρας, Θηρασιάς, Ίου, Φολεγάνδρου και Ανάφης συνολικού προϋπολογισμού 3.550.000,00  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νήσων Θήρας, Θηρασιάς, Ίου, Φολεγάνδρου και Ανάφης,  αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου….”

Επισυνάπτεται όλο το Δελτίο τύπου της προκήρυξης του διαγωνισμού από την Περιφέρεια για την τριετή συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου σε Θήρα, Θηρασιά, Ίο, Φολέγανδρο και Ανάφη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΙΟΥ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ & ΑΝΑΦΗΣ

Related Articles