Χορήγηση υποτροφιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 11 θέσεις

Χορήγηση υποτροφιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 11 θέσεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το MEDITERRANEAN COLLEGΕ, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, τα AΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), το Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και τα Ι.ΙΕΚ ΚΔΜΕ A.Ν.K.O (στην Ρόδο και την Κω), προκηρύσσει συνολικά έντεκα (11) θέσεις υποτρόφων σπουδαστών για το έτος 2021-2022.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αφουγκράζεται την αγωνία των ευαίσθητων οικονομικά οικογενειών, για να μορφώσουν τα παιδιά τους και δίνει λύσεις, σε συνεργασία με έγκυρα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η υποχρέωση των ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, όλων των νησιών, μικρών και μεγάλων, αποτελεί καθήκον μας.

Ευχαριστούμε ολόψυχα τα εκπαιδευτικά κέντρα για τις υποτροφίες και την στήριξη που προσφέρουν.

Υποσχόμαστε ότι θα πράξουμε τα μέγιστα, ώστε οι επόμενοι πολίτες να έχουν όλα τα εφόδια, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόοδο των νησιών μας.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες δίδονται ως εξής :

1. Στο MEDITERRANEAN COLLEGE

· Τρεις υποτροφίες διδάκτρων για το α’ έτος σπουδών, στα προγράμματα Bachelor του Mediterranean College

· Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.

· Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees προς το Βρετανικό Πανεπιστήμιο (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

2. Στο Ι.Ι.Ε.Κ – ΑΝΚΟ (στην Ρόδο και στην Κω)

· Δυο συνολικά υποτροφίες φοίτησης οι οποίες θα καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα του πρώτου έτους για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022 σε τμήματα επιλογής των υποψηφίων. Πιο συγκεκριμένα:

v 1 ετήσια υποτροφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΚΟ στην Κω σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων μεταξύ των παρακάτω Τμημάτων:

v Τεχνικός Μαγειρικής/Αρχιμάγειρας Chef

v Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής /Αρτοποιός – Pastry Chef

v Hotel Management

v Τεχνικός Αισθητικής & Άκρων

v 1 ετήσια υποτροφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΚΟ στη Ρόδο σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων μεταξύ των παρακάτω Τμημάτων:

v Τεχνικός Μαγειρικής/Αρχιμάγειρας Chef

v Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής /Αρτοποιός – Pastry Chef

v Hotel Management

v Τεχνικός Αισθητικής & Άκρων

3. Στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ

· Δύο ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων , σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων.

4. Στο ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

· Δύο πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες διδάκτρων

5. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

· Δύο πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες διδάκτρων

· Ειδικά για το πρόγραμμα HPD Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας, διετούς φοίτησης, προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).

· Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα έως και την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 1:00 μ.μ., στο Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης & Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο (Διεύθυνση: Γεωργίου Μαύρου 2 – Ζέφυρος, Κτίριο Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 3ος όροφος, υπόψη κ. Χριστίνας Λόη)

1. Αυτοπροσώπως και μετά από ραντεβού (τηλ. 22413 64757, 705)

2. Ταχυδρομικά (στην παραπάνω διεύθυνση) 3. Ηλεκτρονικά (hr.loi@rho.pnai.gov.gr)

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Aίτηση για χορήγηση υποτροφίας (διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr στη διαδρομή YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ).

β ) Απολυτήριο Λυκείου

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

δ) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού Εφορίας (Ε1) των γονέων ή του ίδιου του υποψηφίου.

Η ανάδειξη των υποτρόφων πραγματοποιείται με Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις απόδοσης των υποτροφιών στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr στη διαδρομή  YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ).

Μπάρδος Χρήστος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

Related Articles