Ανακατασκευές και βελτιώσεις σε Σχολικές Εγκαταστάσεις στο Βουρβούλο και την Οία

Ανακατασκευές και βελτιώσεις σε Σχολικές Εγκαταστάσεις στο Βουρβούλο και την Οία

Ο Δήμος Θήρας συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των σχολείων των νησιών μας, με εκτεταμένες παρεμβάσεις, ανακατασκευές κι επισκευές, σε προβλήματα που χρόνια τώρα έμεναν άλυτα και δυσχέραιναν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θήρας Γιώργος Στεφανάκης σε άμεση συνεργασία με την πλήρως ενημερωμένη σε όλα τα ζητήματα των σχολικών εγκαταστάσεων, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον πρόεδρο της Ζήση Δρόσο, έχουν θέσει ως προτεραιότητα την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων.

Συγκεκριμένα εργασίες ανακατασκευών και επισκευών μεγάλης κλίμακας πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε σχολικές εγκαταστάσεις του Βουρβούλου και της Οίας συνοδευόμενες από τις απαραίτητες προμήθειες για την βελτίωση των εσωτερικών χώρων που φιλοξενούν τους μικρούς μαθητές.

“Τα σχολεία μας οφείλουν να λειτουργούν άρτια παρέχοντας ασφάλεια και ανθρώπινο περιβάλλον στους μαθητές”, τονίζει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θήρας Γιώργος Στεφανάκης.

Related Articles