Αναφορά Γ. Βρούτση στη Βουλή για τον κίνδυνο αποκλεισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Νομού Κυκλάδων από το ΕΣΠΑ

Αναφορά Γ. Βρούτση στη Βουλή για τον κίνδυνο αποκλεισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Νομού Κυκλάδων από το ΕΣΠΑ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού -από το ΕΣΠΑ – των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων στα νησιά του Νομού Κυκλάδων.

Ο κ. Βρούτσης έθεσε υπόψιν του κ. Υπουργού σχετική επιστολή του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου, στην οποία επισημαίνονται οι ανισότητες που προκαλούνται σε βάρος των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του Νομού Κυκλάδων, στην προδημοσίευση της Δράσης Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ. Γεγονός, που αποκλείει σημαντικό αριθμό μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που αποτελούν μάλιστα και συντριπτική πλειοψηφία στα 24 νησιά του Νομού.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Πρόγραμμα στην Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» που αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό από € 201.000 έως € 1.000.000, αποκλείει τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν το 2022 λιγότερες από 3 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), ενώ η Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ» που αφορά επενδύσεις με προϋπολογισμό από € 30.000 έως € 200.000, αποκλείει τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν τον 2022 λιγότερες από 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), γεγονός που αναμφισβήτητα προκαλεί μεγάλη ανισότητα ευκαιριών σε βάρος των ΜΜΕ του Νομού.

Με την επιστολή του το Σωματείο Ξενοδόχων Μήλου, ζητά να μειωθεί σημαντικά το όριο των ΕΜΕ που έχει τεθεί από το Πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Δράση και κατ’ επέκταση να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν, βελτιώσουν και επεκτείνουν τις τουριστικές τους μονάδες.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι είναι η επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί και το ποσοστό των επιλέξιμων κτηριακών δαπανών (από το 40% στο 60% όπως είναι στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022), κυρίως στον Τουριστικό Κλάδο, καθώς οι δαπάνες που υλοποιεί ένας επενδυτής είναι κατεξοχήν κτηριακές.

Με την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου στη Βουλή, ο κ. Βρούτσης καλεί τον Υπουργό να παρέμβει άμεσα και να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, που αφορά σχεδόν το σύνολο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Νομού Κυκλάδων. Ενός Νομού με το μεγαλύτερο Τουριστικό Προϊόν στη Χώρα και σημαντική συνεισφορά στο ετήσιο ΑΕΠ.

Related Articles