7η κάρτα της καμπάνιας της Περιφέρειας για τον εμβολιασμό